Qui Som

El Bufet neix l'any 1940 a Lleida sota la direcció del Dr. en Dret MIQUEL MONTANYA CARRERA, especialitzat en Dret Civil i Mercantil.

Amb el transcurs dels anys, el despatx ha anat ampliant els seus membres, així com les diferents branques del Dret.

Sota una visió de la justícia moderna i eficient, basada en la recerca de solucions, BUFET MONTANYA ofereix als seus clients un servei integral amb connotacions de dret preventiu per evitar l'aplicació -de vegades ineludiblement de l'advocacia litigant.

El coneixement no només de la realitat legal, sinó de la social i empresarial, juntament amb un tracte directe i personalitzat, de confiança i continuïtat en la relació, fan d'aquesta firma un vàlid instrument tant per a particulars, empreses com associacions.

Els professionals de BUFET MONTANYA estan dividits per departaments especialitzats tractant aquells temes propis de la seva àrea jurídica; d'aquesta manera, s'aconsegueix un nivell d'especialització ideal per a tot tipus de client i de consulta.

A més, compta amb una xarxa de professionals externs: notaris, arquitectes, perits judicials de tots els àmbits, etc ... suplint qualsevol necessitat derivada d'un cas plantejat per qualsevol client.

El Bufet posa a la seva disposició la seva experiència i coneixements en els diversos sectors, juridico-econòmics.