Assessorament jurídic

Avaluació i resolució de consultes de totes les branques del Dret:

  • Dret Civil, de les Noves Tecnologies, Successori, Medi Ambiental, Matrimonial, Financer, Mercantil, Comunitari, Laboral, Administratiu, Seguretat Social, Impagaments, concursal, penal, Patents i Marques
  • Constitució de Societats.
  • Preparació, assistència i direcció de Juntes de Societats.
  • Direcció de Juntes d'empresa.
  • Redacció de contractes, documents, emissió de dictàmens i informes, elaboració de balanços, etc.
  • Evacuació de consultes on line a través de la pàgina web.