Composició del bufet

Formen part del Bufet els següents professionals:

  • JORDI MONTANYA MIAS: Advocat director del despatx i Master en Mediació Mercantil i Civil.
  • CARLES JAUME FERNÁNDEZ: Advocat.
  • SARA MONTANYA AYNETO: Advocada.
  • CARLA ROBREDO ALONSO: Advocada.
  • ANTONI ALIET FARRÚS: Economista.
  • RAQUEL FERNÁNDEZ CAZORLA: Diplomada en Ciències Empresarials i Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses.
  • PATRICIA AYNETO VIDAL: Procuradora dels Tribunals.
  • NOEMÍ MARTÍNEZ BRACEROS: Administrativa.

El Bufet compta, a més, amb un Administrador de Finques col·legiat.

IDIOMES: Castellà, català, anglès, francès, romanès i rus.