Assessorament fiscal i comptable

 • Assessorament global de l'empresa en l'àmbit tributari.
 • Assessorament global de l'empresa en l'àmbit comptable.
 • Documentació del Registre Mercantil, dipòsit de llibres i comptes anuals.
 • Preparació i pressupostat d'Impostos.
 • Liquidació d'Impostos:
  • Pagaments fraccionats. Impost de societats.
  • I.V.A.
  • Impost de Transmissions Patrimonials.
  • Activitats econòmiques.
  • I.R.P.F.
  • Impost de Successions i Donacions.
 • Tramitació de documents davant l'Agència Tributària.