Laboral y Seguretat Social

  • Qualsevol actuació derivada de l'activitat laboral i de la Seguretat Social.
  • Confecció de nòmines, liquidacions mensuals i la confecció de la liquidació d'endarreriments conveni.
  • Confecció de les declaracions trimestrals de retencions a compte de l'I.R.P.F i el resum anual.
  • Confecció dels certificats anuals de retribucions i retencions dels treballadors.
  • Confecció del quadre d'horari.
  • Confecció i tramitació de parts d'accidents i tramitació de parts de malaltia.
  • Altes, baixes, liquidacions, confeccions i legalitzacions de contractes de treball.

A més d'aquestes activitats tradicionals, el Bufet posa a disposició dels seus clients les noves branques del Dret com són: el Dret de les Noves Tecnologies, el Dret Mediambiental, la Protecció de Dades i, finalment, el Dret Comunitari, mitjançant un adequat equip d'especialistes de tota confiança que aporten els seus coneixements a la tasca realitzada per aquesta Firma.