Diferències procedimentals

Diferències procedimentals entre les sol.licituds d'accés a la informació pública i les reclamacions presentades davant de la GAIP

I. Context actual

La Llei 29/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern neix per donar resposta a una creixent demanda social, que exigeix uns nivells més elevats de transparència. La societat és conscient que és ella mateixa la que atorga legitimitat als poders públics i, per aquest motiu, exigeix avaluar la qualitat democràtica de les Administracions Públiques, tant en el seu funcionament com en la presa de decisions a través d’instruments com ara les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Subscribe to RSS - Diferències procedimentals